Do not hesitate to shop abroad !

[:en]Why wait to shop abroad – for example in China?
There are numerous advantages to suggest that one should purchases abroad from low-cost countries. The motive for shopping may be different, one motive or objective may be to act economically on its own behalf. This goal can be achieved because:
• The unit prices of the goods are very often much lower in low-cost countries than in home country.
• In Norway, a purchase over the Internet and importing goods from abroad is valued at up to NOK 350 without paying 25% VAT. Only this gives a discount of 25% compared to buying the same goods in Norway. In addition to the already low unit prices, you will often receive discounts on goods. The total savings can therefore be high.
• A number of vendors offer to send the purchased product to Norway without shipping costs, which means NOK 0 in freight cost. Free shipping sending means that one must take into account that the product uses from 14 days to a month before it reach you.
• The product may be delivered at the local post office or you’ll get it in the mail, if the package is not too big.
• Several suppliers gives buyers guarantee, which entitles you to return the item if you are not satisfied with what is received. You can also agree with the supplier for compensation.
• If the supplier uses PayPal as payment method and you use this scheme for payments, PayPal guarantees free return of the item if it does not meet the expected quality or you forother reasons would like to return it. Trade abroad coupled with this payment method is therefore risk free. One does not lose money and rarely do bad purchase.
Why wait to find the way to low price net stores abroad? See www.shopabroad.no, which provides input window for several of the largest online stores in the world, with low prices.[:no]Hvorfor vente med å handle i utlandet – for eksempel i Kina?
Det er en rekke fordeler som tilsier at en bør foreta en rekke kjøp i utlandet fra lavkost land. Motivet for å handle kan være forskjellig, et motiv eller målsetning kan være å opptre økonomisk på egne vegner. Dette målet kan oppnås fordi:
• Varenes enhetspriser er svært ofte langt lavere i lavkost land enn i hjemlandet.
• I Norge kan en kjøpe over internett og importere varer fra utlandet til en verdi opp til Nok 350 uten å betale 25% merverdiavgift. Bare dette gir en rabatt på 25% mot å kjøpe samme vare i Norge. I tillegg til allerede lave enhetspriser gis det ofte gode rabatter på varene. Den totale besparelsen kan derfor bli høy.
• En rekke leverandører tilbyr å sende den kjøpte varen til Norge uten fraktkostnad, hvilket innebærer nok 0 i frakt påslag. Fraktfri sending medfører at en må ta høyde for at varen bruker fra 14 dager til en måned før den er fremme hos deg.
• Varen kan hentes enten i det lokale postkontoret eller du får den i posten hvis pakken ikke er stor.
• Hos flere leverandører får du kjøpsgaranti, hvilket gir deg rett til å returnere varen hvis du ikke er fornøyd med det som er mottatt. Du kan også bli enig med leverandøren om kompensasjon.
• Hvis leverandøren benytter PayPal som betalingsordning og du benytter denne ordningen ved betaling, garanterer PayPal gratis retur av varen hvis den ikke tilfredsstiller forventet kvalitet eller du av andre årsaker er ønsker å returnere den. Handel i utlandet kombinert med denne betalingsordningen blir derfor risiko fri. En taper ikke penger og en gjør sjelden dårlige kjøp.
Hvorfor vente med å finne veien til lavpris butikkene i utlandet? Se www.shopabroad.no, som gir deg inngangsvindu til flere av de største nettbutikkene i verden, med lave priser.[:]


Handle i utlandet
en_USEnglish
nb_NONorwegian en_USEnglish